Links

 

Encumena niştimaniya kurdî-Sûrye

gemyakurdan

Welateme.net

 kurdstreet.com/

xeber24.net

 Peyamner.com

Yekiti Media

 PUKmediya.com

Mediakurd.com

 Kurdistannet.info

 Kurdarab

 Nasnamame.com

 Rojava

www.kurdname.org

 Malakurda-Nemsa

 Rêxistina Kawa û kovara Hawar

 Kurdistana binxetê

 Rudaw

 Ferhenga Kurdî

 Teaxî

 TV Mozobotamya

 Kurdsînema

 Şepelê pêşerojê

 Laleş

 Şebek

 DAD

 سوريا الجديدة  Nefel
 ايلاف  Avista
 العربية  BBC
 الحوار المتمدن  http://sana.sy/www
 الجزيرة alakhbaar.org
 الحياة  
 تلفزيون اورينت   
 تلفزيون الحوار   
 المستقبل  
   
 كلنا شركاء  
 الشرق الاوسط  
 القدس العربي  
 السياسة  
الزمان   
 اخبار الشرق  
 السفير                           
 الاتحاد  
 الرأي  
 الاهرام  
 النهار  
 القبس